Nuo vieno žodžio gali užgesti saulė.

Liaudies išmintis


Ištartas žodis atgal nebegrįžta.

Horacijus


Nieko nėra stipresnio už žodį.

Menandras


Kokį žodį tu pasakysi, tokį ir atsakyme išgirsi.

Homeras


Cezaris gali duoti pilietybės teises žmonėms, bet ne žodžiams.

Svetonijus


Jautri garsaus žmogaus ausis — Iš gero žodžio gimsta geras darbas. Galingas žodžio skambesys, todėl kaip duona žmogui žodžiai svarbūs.

Johanas Volfgangas Gėtė


Puslapis 1 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Ta yra priežastis, dėl kurios kalba lietuviška Žemaičiuose, o dar didžiau Lietuvoje, taip nupuolė, jog nė jokiu puikiu ir išmintingu raštu, nei gražia ir taikia iškalba pasigirti negalime. Jei taigi norime šelpti savo kalbą, surasti jos pamestus ir užmirštus žodžius, reik mums rūpestingai ieškoti senovės lietuviškų raštų, o darbume ir gražume darbo imti paveikslą nuo lietuviškų prūsų.

Simonas Stanevičius


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai