Nuo vieno žodžio gali užgesti saulė.

Liaudies išmintis


Ištartas žodis atgal nebegrįžta.

Horacijus


Nieko nėra stipresnio už žodį.

Menandras


Kokį žodį tu pasakysi, tokį ir atsakyme išgirsi.

Homeras


Cezaris gali duoti pilietybės teises žmonėms, bet ne žodžiams.

Svetonijus


Jautri garsaus žmogaus ausis — Iš gero žodžio gimsta geras darbas. Galingas žodžio skambesys, todėl kaip duona žmogui žodžiai svarbūs.

Johanas Volfgangas Gėtė


Puslapis 1 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Išaukštinkime žodį, motinų į lūpas mums įdėtą. Tegul su žvaigždėmis jis sieloms šviečia giedras ir svaigus. Nei sodo medį, puoselėkim jį, ugdykime lyg žiedą. Išaukštinkime žodį, motinų į lūpas mums įdėtą. Jis šventas it viltis, jis — lūkestis, gyvybės versmę lietęs. Girdi, kaip ošia jo garsai? Ir amžių aidas, ir dangus. Išaukštinkime žodį, motinų į lūpas mums įdėtą. Tegul su žvaigždėmis jis sieloms šviečia giedras ir svaigus.

Gintautas Iešmantas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai