Nuo vieno žodžio gali užgesti saulė.

Liaudies išmintis


Ištartas žodis atgal nebegrįžta.

Horacijus


Nieko nėra stipresnio už žodį.

Menandras


Kokį žodį tu pasakysi, tokį ir atsakyme išgirsi.

Homeras


Cezaris gali duoti pilietybės teises žmonėms, bet ne žodžiams.

Svetonijus


Jautri garsaus žmogaus ausis — Iš gero žodžio gimsta geras darbas. Galingas žodžio skambesys, todėl kaip duona žmogui žodžiai svarbūs.

Johanas Volfgangas Gėtė


Puslapis 1 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Kiekvienas, kuriam kalbame, yra mokinys, ir kiekvienas, kuris kalba, yra mokytojas. Todėl — ką ir kaip kalbame? Klausykime, kaip kalba seni žmonės, užsirašykime jų žodžius, kartokime juos, kaip anksčiau ėmėm užsirašinėti ir kartoti jų senas dainas. Taip sugrąžinome senąją lietuvių kultūrą. Sugrąžinkime ir kalbą. Kalba yra dvasios namai, o štai ją paverčiame laikina pašiūre, lyg kas mus išveda iš gimtųjų vietų. Primestas kazarminis, stalininio tipo internacionalizmas ugdė abejingumą kalboms, lyg jos būtų lengvai pagal nurodymus keičiamas rūbas, nesuaugęs su žmogaus kūnu ir dvasia. Bandymą riboti kalbas reikėtų laikyti nusikaltimu žmonijai, kaip genocidą, kultūros vertybių naikinimą.

Marcelijus Martinaitis


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai