Nuo vieno žodžio gali užgesti saulė.

Liaudies išmintis


Ištartas žodis atgal nebegrįžta.

Horacijus


Nieko nėra stipresnio už žodį.

Menandras


Kokį žodį tu pasakysi, tokį ir atsakyme išgirsi.

Homeras


Cezaris gali duoti pilietybės teises žmonėms, bet ne žodžiams.

Svetonijus


Jautri garsaus žmogaus ausis — Iš gero žodžio gimsta geras darbas. Galingas žodžio skambesys, todėl kaip duona žmogui žodžiai svarbūs.

Johanas Volfgangas Gėtė


Puslapis 1 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Tik per kalbos aiškumą pasiekiame minties aiškumą. [...] tik gerai mokantis kalbą gali savo mintis visai suprantamai išdėstyti. Tik aiškia ir gyva kalba išdėstytos mintys pasiekia klausytojų širdis ir ten įleidžia giliai šaknis, o kas yra teikiama vargiai įkandama kalba, nueina paviršium neužkliudžius žmogaus sielos ir išnyksta kaip muilo burbulas ore.

Juozas Balčikonis


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai