Nuo vieno žodžio gali užgesti saulė.

Liaudies išmintis


Ištartas žodis atgal nebegrįžta.

Horacijus


Nieko nėra stipresnio už žodį.

Menandras


Kokį žodį tu pasakysi, tokį ir atsakyme išgirsi.

Homeras


Cezaris gali duoti pilietybės teises žmonėms, bet ne žodžiams.

Svetonijus


Jautri garsaus žmogaus ausis — Iš gero žodžio gimsta geras darbas. Galingas žodžio skambesys, todėl kaip duona žmogui žodžiai svarbūs.

Johanas Volfgangas Gėtė


Puslapis 1 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Tas bus geriausias rašytojas, kurs sugebės įgytąjį pasaulio raštijos meną organingai sujungti su gimtuoju menu, kas savo asmens mintis ir jausmus suderins su tautos ir tėvynės dvasia. Menininko ryšiai su tauta ypač aiškūs poezijoje, kuri, būdama žodžio menas, arčiausiai prieina prie tautos gelmių, nes naudojasi dvasingiausių tautos pradu — kalba. Kalbinis atitrūkimas nuo tautos yra atitrūkimas nuo savojo suvokimo būdo, kas kūrybiškai visuomet reiškia mirtį.

Motiejus Gustaitis


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai