Nuo vieno žodžio gali užgesti saulė.

Liaudies išmintis


Ištartas žodis atgal nebegrįžta.

Horacijus


Nieko nėra stipresnio už žodį.

Menandras


Kokį žodį tu pasakysi, tokį ir atsakyme išgirsi.

Homeras


Cezaris gali duoti pilietybės teises žmonėms, bet ne žodžiams.

Svetonijus


Jautri garsaus žmogaus ausis — Iš gero žodžio gimsta geras darbas. Galingas žodžio skambesys, todėl kaip duona žmogui žodžiai svarbūs.

Johanas Volfgangas Gėtė


Puslapis 1 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Ir taip tu neišgirsi toj paprūsio šaly tikru vardu vadinant mažiausio daiktelio: čion virvė yra štrikis, o rūsys — kelneris, žaks — maišas, šnaps — arielka, o semtuvis — kiberis, stiprų — starkiu, tėtušį — poderiu vadina ir šimtų šimtais žodžių be galo gadina.

Silvestras Valiūnas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai