Nuo vieno žodžio gali užgesti saulė.

Liaudies išmintis


Ištartas žodis atgal nebegrįžta.

Horacijus


Nieko nėra stipresnio už žodį.

Menandras


Kokį žodį tu pasakysi, tokį ir atsakyme išgirsi.

Homeras


Cezaris gali duoti pilietybės teises žmonėms, bet ne žodžiams.

Svetonijus


Jautri garsaus žmogaus ausis — Iš gero žodžio gimsta geras darbas. Galingas žodžio skambesys, todėl kaip duona žmogui žodžiai svarbūs.

Johanas Volfgangas Gėtė


Puslapis 1 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Tegu rašytojas bus didelis kalbinės kūrybos meistras. Kaip jo tas meistriškumas pasireiškia? Jis, pasiremdamas tradicija, kuria naujas kalbos vertybes,— kuria visiems privalomos gramatikos ribose. Ko gali būti verta rašytojo kalba, atitrūkusi nuo tradicijų? Rašytojui kalbinė tradicija, tariant, gramatika, yra priemonė, būtiniausioj! premisa, nes tiktai ji naujai sukuriamą vertybę daro visiems priimtiną, visiems savą,— gyvą, suprantamą, atjaučiamą. Ko verti gražūs batai, jei jie ant kojos nelenda? Ko verta kad ir labai gražiai skambanti poetinė formulė, jei ji lieka nesuprantama, jei ji nejaudina, nesukelia jokių minčių, jausmų, emocijų.

Balys Sruoga


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai