Giliai žeidžia aštrus kalavijas, bet daug giliau — piktas žodis.

Francas Buchleris


Žodžiai yra himnai daiktams.

Voltas Vitmenas


Žodis — didžiausias stebuklas iš visų pasaulio stebuklų.

Levas Uspenskis


Žodis — didis. Didis dėl to, kad žodžiu galima suburti žmones, galima juos išskirti; žodžiais galima išreikšti meilę, galima taipgi išreikšti nesantarvę, neapykantą. Venkite žodžio, kuris išskiria žmones.

Levas Tolstojus


Žodžiui priskirta dieviška galia: jis kūrė pasaulį. Bet jis jį gali ir griauti.

Marcelijus Martinaitis


Žodis niekad negali numirti - nebus sielai duonos.

Eduardas Mieželaitis


Puslapis 2 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Jei atsietai klaustume, kiek lietuvių kalba turi žodžių nusakyti rudai spalvai, turbūt tik suglumtume, nerasdami atsakymo. Nes ruda spalva, atsajai mąstoma, yra visur ir visada ruda, tamsiau ar šviesiau ruda, tačiau vis ruda. Bet štai kai ši spalva lietuvio esti siejama su tam tikrais objektais, ji gauna vis kitokį vardą: tos pačios spalvos šuo lietuviškai yra rudas, karvė — žala, o arklys —- sartas. Niekas betgi nenešioja „žalų“ kelnių ir nedėvi „sartos“ skrybėlės. Tas pat yra ir su pilka spalva. Šviesėdama ji lietuvių kalboje irgi siejasi su įvairiais objektais, keisdama savo vardą: tos pačios, plaukų spalvos žmogus yra žilas, karvė palša, o arklys šyvas. Tačiau niekas nedėvi „šyvų“ batų. Tik mūsų liaudies dainose užtinkame „šyvą kepurėlę“, bet niekados ne „žilą“ ar „palšą“. Kai balta spalva maišosi su juoda, gauname margą, Ir vis dėlto lietuviui arklys niekad nėra margas, o širmas, kiaulė taip pat yra ne marga, o degla. Genys gi margas. Ruožuotai marga katė yra raina, o tokių pat ruožų skarelė yra dryža. Išeiginės kelnės yra dryžos, ne margos.

Antanas Maceina


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai