Savo gyvenimu ir darbu Jablonskis paliko mūsų mokslo darbuotojams, ypačiai filologams, ryškų pavyzdį, kaip reikia pasišvęsti savajai specialybei, su kokiu atsidėjimu, valingumu ir ryžtingumu reikia dirbti pasirinktąjį mokslo darbą.

Kostas Korsakas


[...] beveik pusę šimto metų Jablonskis buvo gyva ir aktyvi lietuvių tautos istorijos dalis. Jo gyvenimas rodo, kaip paprastų valstiečių sūnūs nelengvai pasiekė mokslus, kaip jie brendo dideliam liaudies švietimo darbui. Pažindami Jablonskio gyvenimą ir darbus, geriau pažinsime ir mūsų praeitį, mūsų liaudies kovą dėl savo teisių kurti geresnę ateitį.

Arnoldas Piročkinas


Būga buvo pasaulinio masto mokslininkas. Jo mokslo darbai turi didžiulę reikšmę ne tik lituanistikai, ne tik baltistikai, bet ir lyginamajai indoeuropiečių kalbotyrai.

Zigmas Zinkevičius, Jonas Kabelka


Puslapis 53 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Stiliaus neįmanoma nei tiksliai apibrėžti taisyklėmis, nei pasiskolinti, jį tegalima sėkmingiau ar ne taip sėkmingai mėgdžioti, tegalima padirbinėti, tačiau, šiaip ar taip, jis yra individualus kiekvieno rašytojo turtas. Tai dėstymo būdas, tai kalboje tas pat, kas kūno judesys eisenoje, braižas rašysenoje, veido bruožų išraiška.

Jakovas Grotas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai