NACIONALINIO MOKSLEIVIŲ KONKURSO „ŠVARI KALBA – ŠVARI GALVA“
NUOSTATAI

 

 

 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Konkursą „Švari kalba – švari galva“ rengiamas vadovaujantis bendradarbiavimo sutartimi, pasirašyta tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, kalbines technologijas plėtojančios įmonės UAB „Tilde informacinės technologijos“ (toliau „Tilde IT“), Strateginių komunikacijų centro ir Švietimo inovacijų ir technologijų asociacijos.
1.2. Konkurso partneriai skelbiami svetainėje
www.švarikalba.lt.

 
II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Konkurso tikslai:
2.1.1. Paneigti nuostatą, kad lietuvių kalba yra nepatogi kasdieniam darbui informacinėmis technologijomis.
2.1.2. Lavinti moksleivių kalbines kompetencijas.
2.1.3. Ugdyti moksleivių atsakomybę už gimtąją kalbą ir norą ją išsaugoti.
2.2. Konkurso uždaviniai:
2.2.1. Skatinti moksleivius dirbant kompiuteriu vartoti lietuviškus rašmenis.
2.2.2. Skatinti moksleivius kaupti ir taikyti praktines bei teorines lietuvių kalbos žinias.
2.2.3. Lavinti taisyklingos lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius.
2.2.4. Ugdyti domėjimąsi lietuvių kalba, pasitikėjimą savo kalbiniais įgūdžiais ir norą puoselėti kalbą kaip savo ir tautos kultūros savastį.

III. KONKURSO DALYVIAI


3.1. Konkurse kviečiami dalyvauti visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir užsienyje veikiančių lietuviškų mokyklų 5–10 klasių moksleiviai.

IV. KONKURSO TVARKARAŠTIS

4.1. Konkurso tvarkaraštis skelbiamas einamaisiais mokslo metais, prasidėjus registracijai 
www.švarikalba.lt svetainėje.

 
V. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS

5.1. Konkurso dalyviu tampama užsiregistravus interneto svetainėje
www.švarikalba.lt. Registracijos laikotarpis – mažiausiai dvi savaitės. Iš anksto neužsiregistravę moksleiviai konkurse dalyvauti negali.
5.2. Tas pats asmuo tame pačiame konkurse gali registruotis ir dalyvauti tik vieną kartą; vienu elektroninio pašto adresu gali registruotis tik vienas moksleivis.
5.3. Dalyviai, netaisyklingai užpildę registracijos anketą, praranda galimybę užimti prizines vietas.
5.4. Moksleivius gali užregistruoti ir jų mokytojai. Registravimo sąlygos – tos pačios, kaip ir registruojantis moksleiviams.
 
VI. DALYVAVIMO KONKURSE EIGA

6.1. Konkursas organizuojamas dviem etapais:
6.1.1. Pirmasis etapas vyksta užsiregistravusių moksleivių mokyklose pagal
www.švarikalba.lt svetainėje pateiktą tvarkaraštį.  Konkurse dalyvaujančių klasių varžybos vyksta skirtingomis savaitės dienomis. Konkurso dieną užduotis galima atlikti nuo 9 iki 17 val. Lietuvos laiku.
6.1.1.1. Atsižvelgiant į ankstesnių metų praktiką, pirmojo konkurso etapo dienomis skirtingų miestų ir rajonų mokyklų moksleiviams konkurso užduotis rekomenduojama atlikti skirtingu laiku, kad būtų išvengta techninių trukdžių konkurso svetainėje
www.švarikalba.lt. Jų gali iškilti visiems dalyviams bandant prisijungti vienu metu.
Rekomenduojamas testų sprendimo laikas:
9 val. – Varėnos, Šalčininkų, Švenčionių, Ignalinos, Visagino, Elektrėnų, Pagėgių, Birštono miestų ir rajonų mokyklos.
10 val. – Pasvalio, Molėtų, Jonavos, Širvintų, Kaišiadorių, Ukmergės, Kauno, Kėdainių, Trakų, Lazdijų miestų ir rajonų mokyklos.
11 val. – Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės, Prienų, Skuodo, Mažeikių, Akmenės, Telšių, Šilalės, Raseinių miestų ir rajonų mokyklos.
12 val. – Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Druskininkų, Anykščių, Utenos, Zarasų, Joniškio, Plungės, Šilutės miestų ir rajonų mokyklos.
13 val. – Kretingos, Klaipėdos, Palangos, Neringos, Kelmės, Tauragės, Jurbarko, miestų ir rajonų mokyklos.
14 val. – Šiaulių, Pakruojo, Radviliškio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio miestų ir rajonų mokyklos.
15 val. – Vilniaus, Alytaus, Panevėžio miestų ir rajonų mokyklos.

Užsienyje gyvenantiems konkurso dalyviams rekomendacijos netaikomos – užduotis jie gali atlikti visą nurodytą konkrečioms klasėms dieną nuo 9 iki 17 val.

6.1.2. Antrasis konkurso etapas rengiamas Vilniuje. Visų klasių atstovų varžybos vyksta tą pačią dieną. Jei į antrąjį etapą patenka moksleiviai, gyvenantys užsienyje, užduotis spręsti jie gali tiek atvykę į Vilnių, tiek ir nuotoliniu būdu internetu.
6.2. Užduočių atlikimo tvarka:
6.2.1. Konkurso dieną dalyviai konkurso užduotis atlieka paskelbtoje konkurso vietoje (pirmajame etape – savo mokykloje), prie interneto svetainės testai.lituanika.lt prisijungę su registracijos duomenimis – įvedę el. pašto adresą ir slaptažodį.
6.2.2. Kiekvienam konkurso dalyviui prisijungus pateikiamas lietuvių kalbos užduočių rinkinys (iš viso 25 užduotys). Vienam dalyviui pateikiamas vienas užduočių rinkinys.
6.2.3. Užduotims atlikti vienam dalyviui skiriama 30 minučių. Laikas pradedamas skaičiuoti dalyviui paspaudus mygtuką „Pradėti testą“, baigiamas skaičiuoti pasibaigus laikui arba nuspaudus mygtuką „Baigti testą“.
6.2.4. Sprendžiant užduotis galima naudotis lietuvių kalbos šaltiniais internete.
6.2.5. Užduotys sprendžiamos iš eilės, prie atliktos užduoties (-ių) galimybės grįžti nėra. Baigus spręsti ir (ar) paspaudus mygtuką „Baigti testą“, dalyviui iš karto pateikiamas išspręsto testo rezultatas ir atliktų užduočių sąrašas: rodoma, kurios užduotys atliktos teisingai, kurios – neteisingai ir koks teisingas atsakymas. Sąrašo pabaigoje pateikiamas įvertinimas procentais.
6.3. Dalyvių rezultatai vertinami pagal tris kriterijus:
6.3.1. taisyklingumas (nustatomas automatiškai),
6.3.2. užduočių atlikimo greitis (nustatomas automatiškai),
6.3.3. registracijos anketos taisyklingumas (žr. 5.3).
6.4. Atranka į antrąjį etapą:
6.4.1. Pirmojo etapo konkurso rezultatai paskelbiami per savaitę nuo pirmojo etapo varžybų pabaigos svetainėje
www.švarikalba.lt.
6.4.2. Iš pirmojo etapo į antrąjį patenka po dvidešimt kiekvienos klasės geriausių konkursantų – penktokų, šeštokų, septintokų, aštuntokų, devintokų ir dešimtokų.
6.4.3. Pirmojo etapo konkurso nugalėtojai į antrąjį etapą pakviečiami asmeniškai el. paštu arba telefonu.
6.4.4. Antrojo etapo konkurso rezultatai paskelbiami tą pačią dieną, kai jis vyksta, taip pat per savaitę nuo antrojo etapo varžybų pabaigos svetainėje
www.švarikalba.lt.
6.5. Konkurso nugalėtojai paskelbiami ir apdovanojami per baigiamąjį renginį antrojo etapo dieną.

 
VII. KONKURSO APDOVANOJIMAI


7.1. Konkurso nugalėtojams įteikiami pelnytos vietos liudijimai – diplomai, organizatorių ir rėmėjų prizai.
7.2. Baigiamajame renginyje pagerbiami ne tik konkurso laureatai, bet ir jų lietuvių kalbos mokytojai, taip pat aktyviausia mokykla.


VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Konkurso „Švari kalba – švari galva“ informacijos pagrindinis sklaidos šaltinis – svetainė
www.švarikalba.lt, konkurso paskyra socialiniame tinkle "Facebook".
8.2. Iškilus klausimų, konkurso dalyviai gali kreiptis tel. +370 5 2788636, el. p.
info@svita.lt.

 

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Rodės, ji tokia, kaip ir nerami, slėpininga bešlamanti giria prieš audrą, tokia, kaip upės, kylančios ir puolančios nuolaidžiais kalneliais, kaip vieversio daina mėlyna dangaus bedugnėj, ir tokia, lyg lakštingalė dainuotų, pasislėpus prie upelio tankiam karklyne.

Ignas Šeinius apie lietuvių kalbą


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai