2017 metai
 

 2015 metai
 

 2014 metai

 

 2013 metai 
2012 metai 

2011 metai 

2010 metai 

2009 metai 

2008 metai

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Paprastai, žlugus kalbai, ir tauta netenka savo individualybės, iš kitos pusės, tautos atgijimas visados prasideda tautinės kalbos atgijimu. Nėra žinoma nė vieno tautinio atbudimo, kuris nebūtų prasidėjęs kalbiniu renesansu. Kova už gimtąją kalbą virsta kova už savo esmę ir už savo buvimą.

Antanas Maceina


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai