2017 metai
 

 2015 metai
 

 2014 metai

 

 2013 metai 
2012 metai 

2011 metai 

2010 metai 

2009 metai 

2008 metai

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Tebeturi dar lietuviai ir žemaičiai visų brangiausią palikimą savo bočių prabočių, tai yra savo kalbą, kurią idant išplėštų iš nasrų visa ryjančio laiko ir pastatytų šalip kalbų mokytų, turi aną šiandien dailinti, mindamiesi užvis ant to, jog reta giminė su tokia kantrybe ir narsybe gynė savo liuosybę, su kokia senų dienų lietuviai ir žemaičiai. Visų didžiausia tautos liecyba, arba privilija, ir paties Dievo leista dovana yra jos kalba.

Simonas Daukantas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai