2017 metai
 

 2015 metai
 

 2014 metai

 

 2013 metai 
2012 metai 

2011 metai 

2010 metai 

2009 metai 

2008 metai

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Jokio kito dalyko nemokėjimas nekrinta taip į akis, kaip kalbos nemokėjimas. Jei kas prastai kalba, tuojau sprendžiam, kad jis menko mokslo žmogus. Tokiu būdu geras kalbos mokėjimas, skiria mokytą žmogų nuo nemokyto. Todėl galima sakyti, kad žmogaus kalba yra jo išsilavinimo veidrodis.

Juozas Balčikonis


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai