2017 metai
 

 2015 metai
 

 2014 metai

 

 2013 metai 
2012 metai 

2011 metai 

2010 metai 

2009 metai 

2008 metai

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Žiūrėdamas šiandien ant anų, seniai jau pralėkusiųjų valandų, persiliudiju, 1) kaip baisiai vodija doriškai žmogaus pusei, jeigu jis išsineria per šiokias ar tokias priežastis iš lukšto savo tautystės ir patenka praryjančiai įtekmei svetimos tautos, ir 2) kaip galingas tautystės pamatas — prigimtoji kalba.

Vincas Kudirka


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai