2017 metai
 

 2015 metai
 

 2014 metai

 

 2013 metai 
2012 metai 

2011 metai 

2010 metai 

2009 metai 

2008 metai

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Seniau žmonės buvo vieno tikėjimo ir kalbėjo viena kalba. Jie susirinko ir sugalvojo pastatyti labai didelį bokštą ir per tą bokštą įlipti pas Dievą dangun. Taip jie pradėjo statyti ir kalbėtis, ką veiks pas Dievą. Tas bokštas buvo vadinamas Babilonas. Žmonės statė ir statė didesnį bokštą. Dievas, pamatęs tokias kvailas mintis, pasakė: — Jeigu jūs, nuodėmingi žmonės, nesimeldžiate į savo Dievą, bet dar norit į jį svečiuos važiuot, tai jūs dabar pradėkit kalbėti dvylika kalbų ir turėkit dvylika Akėjimų. Tada žmonės negalėjo susikalbėti, nes visi kalbėjo kitokia kalba. Taip ir išsiskirstė žmonės po pasaulį. O nuo to atsirado daug kalbų. Viena iš tų kalbų ir buvo lietuvių kalba.

Sakmė apie lietuvių kalbos sukūrimą


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai