2017 metai
 

 2015 metai
 

 2014 metai

 

 2013 metai 
2012 metai 

2011 metai 

2010 metai 

2009 metai 

2008 metai

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Tik per kalbos aiškumą pasiekiame minties aiškumą. [...] tik gerai mokantis kalbą gali savo mintis visai suprantamai išdėstyti. Tik aiškia ir gyva kalba išdėstytos mintys pasiekia klausytojų širdis ir ten įleidžia giliai šaknis, o kas yra teikiama vargiai įkandama kalba, nueina paviršium neužkliudžius žmogaus sielos ir išnyksta kaip muilo burbulas ore.

Juozas Balčikonis


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai