2017 metai
 

 2015 metai
 

 2014 metai

 

 2013 metai 
2012 metai 

2011 metai 

2010 metai 

2009 metai 

2008 metai

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Ir taip tu neišgirsi toj paprūsio šaly tikru vardu vadinant mažiausio daiktelio: čion virvė yra štrikis, o rūsys — kelneris, žaks — maišas, šnaps — arielka, o semtuvis — kiberis, stiprų — starkiu, tėtušį — poderiu vadina ir šimtų šimtais žodžių be galo gadina.

Silvestras Valiūnas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai