Kokiu tikslu organizuojamas konkursas „Švari kalba – švari galva“?

Siekiant išsaugoti lietuvių kalbos unikalumą ir paneigti nuostatą, kad mūsų kalba yra nepatogi kasdieniam darbui informacinėmis technologijomis. Taip pat tikimasi, kad konkursas skatina jaunąją kartą elektroninėje terpėje vartoti lietuviškus rašmenis ir taisyklingą lietuvių kalbą.

 

Kas yra konkurso „Švari kalba – švari galva“ organizatoriai?

Bendradarbiavimo sutarties pagrindu konkursą kartu organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, lietuvių kalbos plėtojimo technologijas kurianti bendrovė „Tilde IT“, Strateginių komunikacijų centras ir Švietimo inovacijų ir technologijų asociacija.

 

Kas gali dalyvauti konkurse „Švari kalba – švari galva“?

Konkurse gali dalyvauti 5–10 klasių mokiniai iš visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir užsienyje veikiančių lietuviškų mokyklų.

 

Kada vyksta konkursas „Švari kalba – švari galva“?

Tikslus konkurso tvarkaraštis (registracijos ir užduočių atlikimo dienos) skelbiamas svetainėje www.švarikalba.lt.

 

Kaip vyksta konkursas ir kaip galima tapti konkurso „Švari kalba – švari galva“ dalyviu?

Konkurse norintys dalyvauti moksleiviai turi iš anksto užsiregistruoti interneto svetainėje www.švarikalba.lt. Visi užsiregistravę moksleiviai konkurso organizatorių numatytomis dienomis ir valandomis gali atlikti konkurso testą. Tai jie daro visi kartu numatytu laiku savo mokyklų kompiuterių klasėse. Iš anksto neužsiregistravę moksleiviai konkurse dalyvauti negali. Konkursas organizuojamas dviem etapais. Pirmasis etapas tradiciškai vyksta mokyklose, antrasis – Vilniuje. Jame varžosi po dvidešimt geriausių kiekvienos klasės atstovų iš pirmojo etapo.  

 

Kaip išrenkami nugalėtojai?

Nugalėtoju tampa teisingiausiai visas tam tikros klasės užduotis atlikęs mokinys. Jeigu tokių ne vienas, laimėtoju pripažįstamas tas, kuris visas užduotis be priekaištų atliko per trumpiausią laiką.

 

Kada, kur ir kaip paskelbiami rezultatai ir nugalėtojai?

Nugalėtojai paskelbiami specialiame apdovanojimų renginyje, kuris vyksta pasibaigus antrajam konkurso etapui. Tiksli apdovanojimų data paskelbiama svetainėje www.švarikalba.lt.

 

Ar konkurso rezultatai bus matomi viešai?

Visi konkurso rezultatai yra konfidencialūs ir viešai neskelbiami. Bendras rezultatas ir informacija apie padarytas klaidas yra matomi tik pačiam konkurso dalyviui ir sistemos administratoriui (organizatoriams).

 

Kas sugalvojo konkurso pavadinimą?

Sugalvoti aktyviam jaunimui priimtiną originalų, šmaikštų ir taiklų konkurso pavadinimą buvo paprašyta įvairių Lietuvos moksleivių organizacijų. Pavadinimą „Švari kalba – švari galva“ pasiūlė Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos moksleivis Evaldas Tamašauskas.

 

 

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Jei atsietai klaustume, kiek lietuvių kalba turi žodžių nusakyti rudai spalvai, turbūt tik suglumtume, nerasdami atsakymo. Nes ruda spalva, atsajai mąstoma, yra visur ir visada ruda, tamsiau ar šviesiau ruda, tačiau vis ruda. Bet štai kai ši spalva lietuvio esti siejama su tam tikrais objektais, ji gauna vis kitokį vardą: tos pačios spalvos šuo lietuviškai yra rudas, karvė — žala, o arklys —- sartas. Niekas betgi nenešioja „žalų“ kelnių ir nedėvi „sartos“ skrybėlės. Tas pat yra ir su pilka spalva. Šviesėdama ji lietuvių kalboje irgi siejasi su įvairiais objektais, keisdama savo vardą: tos pačios, plaukų spalvos žmogus yra žilas, karvė palša, o arklys šyvas. Tačiau niekas nedėvi „šyvų“ batų. Tik mūsų liaudies dainose užtinkame „šyvą kepurėlę“, bet niekados ne „žilą“ ar „palšą“. Kai balta spalva maišosi su juoda, gauname margą, Ir vis dėlto lietuviui arklys niekad nėra margas, o širmas, kiaulė taip pat yra ne marga, o degla. Genys gi margas. Ruožuotai marga katė yra raina, o tokių pat ruožų skarelė yra dryža. Išeiginės kelnės yra dryžos, ne margos.

Antanas Maceina


Daugiau...

Organizatoriai