Nuo vieno žodžio gali užgesti saulė.

Liaudies išmintis


Ištartas žodis atgal nebegrįžta.

Horacijus


Nieko nėra stipresnio už žodį.

Menandras


Kokį žodį tu pasakysi, tokį ir atsakyme išgirsi.

Homeras


Cezaris gali duoti pilietybės teises žmonėms, bet ne žodžiams.

Svetonijus


Jautri garsaus žmogaus ausis — Iš gero žodžio gimsta geras darbas. Galingas žodžio skambesys, todėl kaip duona žmogui žodžiai svarbūs.

Johanas Volfgangas Gėtė


Puslapis 1 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Ne, gimtoji kalba niekur nedingo, ji gyva, tik gal kiek paliegus, ji mūsų gerasis Angelas Sargas, bet ar kasdien už savo pečių jaučiame jo paslaptingą sparnų plevenimą? Nuo sparčių civilizacijos žingsnių jis, tasai Angelas, kiek atitolęs, pasišaukime, susigrąžinkime jį atgal — be jo tikro lietuvio gyvenimas bus skurdus, sunkus, pražūtingas.

Albinas Bernotas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai