Nuo vieno žodžio gali užgesti saulė.

Liaudies išmintis


Ištartas žodis atgal nebegrįžta.

Horacijus


Nieko nėra stipresnio už žodį.

Menandras


Kokį žodį tu pasakysi, tokį ir atsakyme išgirsi.

Homeras


Cezaris gali duoti pilietybės teises žmonėms, bet ne žodžiams.

Svetonijus


Jautri garsaus žmogaus ausis — Iš gero žodžio gimsta geras darbas. Galingas žodžio skambesys, todėl kaip duona žmogui žodžiai svarbūs.

Johanas Volfgangas Gėtė


Puslapis 1 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Aš patariu jauniesiems literatams susidomėti liaudies dainomis. Ar daug jose yra iškraipytų ir beprasmių žodžių, garsų? Liaudies dainos — tai gyvas žmonių kalbos šaltinis ir, jeigu kartais tose dainose žodžiai yra pakeisti, tai tik vardan ritmo ir rimo vienovės. Jaunieji rašytojai nieko, išskyrus laikraščius, neskaito ir, apkurtinti sausos laikraščių straipsnių kalbos, visiškai negirdi gyvosios kalbos garsinių kliuvinių.

Maksimas Gorkis


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai