Nuo vieno žodžio gali užgesti saulė.

Liaudies išmintis


Ištartas žodis atgal nebegrįžta.

Horacijus


Nieko nėra stipresnio už žodį.

Menandras


Kokį žodį tu pasakysi, tokį ir atsakyme išgirsi.

Homeras


Cezaris gali duoti pilietybės teises žmonėms, bet ne žodžiams.

Svetonijus


Jautri garsaus žmogaus ausis — Iš gero žodžio gimsta geras darbas. Galingas žodžio skambesys, todėl kaip duona žmogui žodžiai svarbūs.

Johanas Volfgangas Gėtė


Puslapis 1 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Nors ir kažin koks būtų daiktas, apie kurį kalbame, — tėra vienas daiktavardis jam įvardinti, vienas veiksmažodis jo veiksmui išreikšti ir vienas būdvardis jam apibūdinti. Ir reikia ieškoti tol, kol toks daiktavardis, toks būdvardis, toks veiksmažodis bus rastas, ir niekuomet nesitenkinti „vidutinybe“.

Gi de Mopasanas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai