Giliai žeidžia aštrus kalavijas, bet daug giliau — piktas žodis.

Francas Buchleris


Žodžiai yra himnai daiktams.

Voltas Vitmenas


Žodis — didžiausias stebuklas iš visų pasaulio stebuklų.

Levas Uspenskis


Žodis — didis. Didis dėl to, kad žodžiu galima suburti žmones, galima juos išskirti; žodžiais galima išreikšti meilę, galima taipgi išreikšti nesantarvę, neapykantą. Venkite žodžio, kuris išskiria žmones.

Levas Tolstojus


Žodžiui priskirta dieviška galia: jis kūrė pasaulį. Bet jis jį gali ir griauti.

Marcelijus Martinaitis


Žodis niekad negali numirti - nebus sielai duonos.

Eduardas Mieželaitis


Puslapis 2 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Kai skaitytojas ar teatro žiūrovas kai kada pagiria mano kūrinių kalbą, jie, patys to nežinodami, giria tuos nepažįstamus vargdienius žemaičius, kurie mane išaugino ir pilte apipylė savo tarmės brangakmeniais. Deja, didžiulė dalis jų nubyrėjo pro šalį, ir aš, vis grįždamas į tas vietas, kur mažas bėginėjau, dairausi, klausausi — renku tuos išbarstytus deimanto grūdus ir skubu sudėti juos į savo pjeses, apysakas, pasakas.

Kazys Saja


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai