Giliai žeidžia aštrus kalavijas, bet daug giliau — piktas žodis.

Francas Buchleris


Žodžiai yra himnai daiktams.

Voltas Vitmenas


Žodis — didžiausias stebuklas iš visų pasaulio stebuklų.

Levas Uspenskis


Žodis — didis. Didis dėl to, kad žodžiu galima suburti žmones, galima juos išskirti; žodžiais galima išreikšti meilę, galima taipgi išreikšti nesantarvę, neapykantą. Venkite žodžio, kuris išskiria žmones.

Levas Tolstojus


Žodžiui priskirta dieviška galia: jis kūrė pasaulį. Bet jis jį gali ir griauti.

Marcelijus Martinaitis


Žodis niekad negali numirti - nebus sielai duonos.

Eduardas Mieželaitis


Puslapis 2 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Šeimoje buvo trys šventi dalykai — Dievas, Duona ir Kalba, — nenusiprausęs burnos, liežuviu, rankom, net mintimis šventvagiškai liesti jų nieks nedrįso. Kodėl bemoksliai žmogeliai savo ir savo vaikų kalbą sodino į dangaus karalių sostą, man po šią dieną yra neįmenama graudaus taurumo mįslė.

Albinas Bernotas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai