Giliai žeidžia aštrus kalavijas, bet daug giliau — piktas žodis.

Francas Buchleris


Žodžiai yra himnai daiktams.

Voltas Vitmenas


Žodis — didžiausias stebuklas iš visų pasaulio stebuklų.

Levas Uspenskis


Žodis — didis. Didis dėl to, kad žodžiu galima suburti žmones, galima juos išskirti; žodžiais galima išreikšti meilę, galima taipgi išreikšti nesantarvę, neapykantą. Venkite žodžio, kuris išskiria žmones.

Levas Tolstojus


Žodžiui priskirta dieviška galia: jis kūrė pasaulį. Bet jis jį gali ir griauti.

Marcelijus Martinaitis


Žodis niekad negali numirti - nebus sielai duonos.

Eduardas Mieželaitis


Puslapis 2 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Rašytojo stilius — tai jo dvasios veido, t. y. jo pasaulėžiūros, jo kūrybinės individualybės, jo požiūrio į tikrovę išraiška. Žodžio meno, žodinės grožinės kūrybos kalba naudojasi priemonėmis individualizuotomis, ekspresyviomis, įvairiopai ir kūrybiškai organizuotomis, efektyviai veikiančiomis visą žmogaus gebėjimo suvokti — sąmonės, jausmo, emocijų ir valios — kompleksą. [. . .] mūsų kalbinė veikla — tai mokėjimas naudotis kalbos stiliais, parinkti (o, tikriau, sukurti) stilių, atitinkantį situaciją. Kiek nesusipratimų kyla kartais dėl pasibaisėtino stilių painiojimo, dėl „brutalaus“ artinimo nesuartinamų dalykų.

Viktoras Vinogradovas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai