Aš kreipiuosi į Tave kaip į stebuklų stebuklą, Žodi. Aplinkui dar buvo gūdu ir nyku, bet tu sutviskai tamsoje tartum žaibas ir parodei kelią bei davei prasmę. Tu pažadinai snaudusias gelmes, atskleisdamas savimi pradžią ir pabaigą, laikinumą ir amžinybę. Tu suteikei jėgą ir galią, pažymėdamas lemtį ir daiktus ženklais, kurie sušvinta manyje it negęstančios žvaigždės. Šio įvardinimo dėka aš galiu pažinti pasaulį ir jį pažįstu kaip vieninga ir daloma, kaip neaprėpiama ir aprėpiama, kaip vienų ir kitų santykį bei judėjimą. Kokia didinga ir begalinė yra gamta, toks didingas ir begalinis esi ir tu, Žodi! Ir aš su pasigėrėjimu klausausi, kaip Tu skambi lyg arfa manyje visais žemės garsais, kvapais ir spalvomis. Tu esi įstabi ir kerinti visata, kurios šviesa nepastebimai gobia ir jungia mūsų sielas. Tu esi nelyginant oras ir duona, kuriais mes esame gyvi. Tu mano akys ir ausys, Žodi. Tu mano širdis ir mintis, Žodi.

Gintautas Iešmantas


Žodi, prikelk mūsų dvasią!

Justinas Marcinkevičius


Seniau žmonės buvo vieno tikėjimo ir kalbėjo viena kalba. Jie susirinko ir sugalvojo pastatyti labai didelį bokštą ir per tą bokštą įlipti pas Dievą dangun. Taip jie pradėjo statyti ir kalbėtis, ką veiks pas Dievą. Tas bokštas buvo vadinamas Babilonas. Žmonės statė ir statė didesnį bokštą. Dievas, pamatęs tokias kvailas mintis, pasakė: — Jeigu jūs, nuodėmingi žmonės, nesimeldžiate į savo Dievą, bet dar norit į jį svečiuos važiuot, tai jūs dabar pradėkit kalbėti dvylika kalbų ir turėkit dvylika Akėjimų. Tada žmonės negalėjo susikalbėti, nes visi kalbėjo kitokia kalba. Taip ir išsiskirstė žmonės po pasaulį. O nuo to atsirado daug kalbų. Viena iš tų kalbų ir buvo lietuvių kalba.

Sakmė apie lietuvių kalbos sukūrimą


Be liežuvio kaip be rankų.

Liaudies išmintis


Lingua dux pedis. (Liežuvį turėdamas, atrasi kelią.) Sermo est imago animi. (Kalba yra sielos atspindys.)

Romėnų posakiai


Nėra nieko didingesnio ir nuostabesnio už kalbą, kupiną minčių ir žodžių, kuri kaip aukso upė liejasi per kraštus.

Erazmas Roterdamietis


Puslapis 3 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Jeigu tu prieš kalbėdamas du kartus pagalvosi, tai pasakysi dvigubai geriau.

Arturas Hilaras Penas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai