Konkurso organizatoriai

UAB „Tilde informacinės technologijos“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Švietimo inovacijų ir technologijų asociacija 

 

Adresas korespondencijai

Švietimo inovacijų ir technologijų asociacija

Konkursas „Švari kalba – švari galva“

Žalgirio g. 92, 2 aukštas 

LT-09303 Vilnius

 

Kontaktinis asmuo

Greta Leleikaitė

El. paštas: info@svita.lt

tel.: +370 5 2788636, faks.: +370 5 2073002

 

 

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

XVI a. Mikalojus Daukša bene pirmas mūsuose kėlė pagrindinę lietuvių kalbos reikšmę lietuvių tautos egzistencijai. O bent nuo XIX a. pradžios ir Lietuvoje plinta mintis, kad pagrindinis tautos sąvokos dėmuo yra individualinė tautos kultūra, ypač jos gimtoji kalba. Daugiau kaip prieš šimtmetį buvo ir ne vieno įžymesniųjų lietuvybės veikėjų bei autorių pabrėžiama, kad be lietuvių kalbos nebus ir lietuvių tautos. [. ..] kalba, bent Rytų ir Vidurio Europos sampratos požiūriu, yra pagrindinis ir lemiamas tautybės dėmuo. [.. .] Juk išnykus skirtingoms baltų tautų bei kilčių kalboms, ilgainiui išnyko ir pačios skirtingosios etninės baltų grupės, pvz., prūsai, asimiliuoti vokiečių, lietuvių ir iš dalies lenkų, pačiai prūsų kalbai išnykus XVIII a. pradžioje. Arba ir kuršiai, kurie jau XVI a. sulatvėjo ir sulietuvėjo, netekę savo skirtingos kalbos. Tas pats kalbinis dėsnis iš seno veikia ir lietuvių istorijoje: priėmusio svetimą kalbą lietuvių aukštojo luomo palikuonys (tik gal labai retą kurį atvejį teišskyrus) ilgainiui išvirto kitų tautų nariais, o ir dalis kitų luomų, ypač Lietuvos etnografinio ploto pakraščiais, svetimųjų valstybinėje ir kultūrinėje aplinkoje, palaipsniui neteko savo gimtosios kalbos, nutauto, kitataučiais išvirto.

Petras Jonikas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai