Konkurso organizatoriai

UAB „Tilde informacinės technologijos“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Švietimo inovacijų ir technologijų asociacija 

 

Adresas korespondencijai

Švietimo inovacijų ir technologijų asociacija

Konkursas „Švari kalba – švari galva“

Žalgirio g. 92, 2 aukštas 

LT-09303 Vilnius

 

Kontaktinis asmuo

Greta Leleikaitė

El. paštas: info@svita.lt

tel.: +370 5 2788636, faks.: +370 5 2073002

 

 

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

[Tėvynė] it giria žiemos laiku savo žagarus rodanti, tarp kurių tiktai viena pati jų kalba, it žalia bruknelė, nuo speigų apšarmojusi, lig šiai dienai tebežaliuoja, kaipo ženklas viso to buvusio. [. ..] kalba atskiria pačias gimines vienas nuo antrų, dėl to gi yra visų didžiausia žmogaus privilija, kurios nė koksai kraugerys negali jam išplėšti, negut vienkartu tiktai su jo gyvybe. Kaipo gi giminė viso gali nustoti — turtų, namų, pačios tėvainės, bet kalba jo visuomet su juomi paliks; kentės vargus, vergystė novys, bet kalbos savo niekuomet neužmirš.

Simonas Daukantas


Daugiau...

Organizatoriai