Nuo vieno žodžio gali užgesti saulė.

Liaudies išmintis


Ištartas žodis atgal nebegrįžta.

Horacijus


Nieko nėra stipresnio už žodį.

Menandras


Kokį žodį tu pasakysi, tokį ir atsakyme išgirsi.

Homeras


Cezaris gali duoti pilietybės teises žmonėms, bet ne žodžiams.

Svetonijus


Jautri garsaus žmogaus ausis — Iš gero žodžio gimsta geras darbas. Galingas žodžio skambesys, todėl kaip duona žmogui žodžiai svarbūs.

Johanas Volfgangas Gėtė


Puslapis 1 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Kas trikdo bei klibina kalbą ir kas vienaip ar kitaip drumsčia aiškią, švarią jos tėkmę, visu tuo prisideda prie tautos sutrikdymo, mąstysenos išklibinimo bei sudrumstimo. Nes nieko dvasingesnio bei širdingesnio, kaip kalba, tauta neturi. Tad jei tauta nenori prarasti, ko dėka tauta esanti, jei nori savo būdą su visais savitumais išlaikyti, turi nieko kito taip netausoti, kaip kad nebūtų darkoma bei griaunama jos kalba.

Ernstas Moricas Arntas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai