Nuo vieno žodžio gali užgesti saulė.

Liaudies išmintis


Ištartas žodis atgal nebegrįžta.

Horacijus


Nieko nėra stipresnio už žodį.

Menandras


Kokį žodį tu pasakysi, tokį ir atsakyme išgirsi.

Homeras


Cezaris gali duoti pilietybės teises žmonėms, bet ne žodžiams.

Svetonijus


Jautri garsaus žmogaus ausis — Iš gero žodžio gimsta geras darbas. Galingas žodžio skambesys, todėl kaip duona žmogui žodžiai svarbūs.

Johanas Volfgangas Gėtė


Puslapis 1 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Jinai nūnai tebėra visai tokia pat, kokia buvo savo amžiaus pradžioje, jokių, net mažiausių, atmainų nepatyrusi: skambi ir laukinė, kaip skardas tų miškų, kuriuose yra gimusi, vyriška, kaip tie galiūnai, kur, išėję iš gūdžių girių, savo rago aidais gąsdino klastingus kaimynus vokiečius ir kėlė siaubą tolimose Perekopo ordų stovyklose; tranki, kaip tos puotos prie užkurtų laužų, priešą nugalėjus.

Liudvikas Jucevičius


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai