Nuo vieno žodžio gali užgesti saulė.

Liaudies išmintis


Ištartas žodis atgal nebegrįžta.

Horacijus


Nieko nėra stipresnio už žodį.

Menandras


Kokį žodį tu pasakysi, tokį ir atsakyme išgirsi.

Homeras


Cezaris gali duoti pilietybės teises žmonėms, bet ne žodžiams.

Svetonijus


Jautri garsaus žmogaus ausis — Iš gero žodžio gimsta geras darbas. Galingas žodžio skambesys, todėl kaip duona žmogui žodžiai svarbūs.

Johanas Volfgangas Gėtė


Puslapis 1 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Rašytojo stilius — tai jo dvasios veido, t. y. jo pasaulėžiūros, jo kūrybinės individualybės, jo požiūrio į tikrovę išraiška. Žodžio meno, žodinės grožinės kūrybos kalba naudojasi priemonėmis individualizuotomis, ekspresyviomis, įvairiopai ir kūrybiškai organizuotomis, efektyviai veikiančiomis visą žmogaus gebėjimo suvokti — sąmonės, jausmo, emocijų ir valios — kompleksą. [. . .] mūsų kalbinė veikla — tai mokėjimas naudotis kalbos stiliais, parinkti (o, tikriau, sukurti) stilių, atitinkantį situaciją. Kiek nesusipratimų kyla kartais dėl pasibaisėtino stilių painiojimo, dėl „brutalaus“ artinimo nesuartinamų dalykų.

Viktoras Vinogradovas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai