Nuo vieno žodžio gali užgesti saulė.

Liaudies išmintis


Ištartas žodis atgal nebegrįžta.

Horacijus


Nieko nėra stipresnio už žodį.

Menandras


Kokį žodį tu pasakysi, tokį ir atsakyme išgirsi.

Homeras


Cezaris gali duoti pilietybės teises žmonėms, bet ne žodžiams.

Svetonijus


Jautri garsaus žmogaus ausis — Iš gero žodžio gimsta geras darbas. Galingas žodžio skambesys, todėl kaip duona žmogui žodžiai svarbūs.

Johanas Volfgangas Gėtė


Puslapis 1 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Bet kuomet šviesi išmintis apsireiškia skaisčia mintimi ir visą skaidrintą, sveiką prigimtį sušaukia savo tarnybai, tuomet žmogaus kalba yra stebuklas. Ji skamba tarsi viso gyvenimo grožybes ir slėpinius apreikšdama. Skamba joje graudingumas ir džiaugsmas. Yra ji pačios žmonijos galybės reiškinys.

Vydūnas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai