Savo gyvenimu ir darbu Jablonskis paliko mūsų mokslo darbuotojams, ypačiai filologams, ryškų pavyzdį, kaip reikia pasišvęsti savajai specialybei, su kokiu atsidėjimu, valingumu ir ryžtingumu reikia dirbti pasirinktąjį mokslo darbą.

Kostas Korsakas


[...] beveik pusę šimto metų Jablonskis buvo gyva ir aktyvi lietuvių tautos istorijos dalis. Jo gyvenimas rodo, kaip paprastų valstiečių sūnūs nelengvai pasiekė mokslus, kaip jie brendo dideliam liaudies švietimo darbui. Pažindami Jablonskio gyvenimą ir darbus, geriau pažinsime ir mūsų praeitį, mūsų liaudies kovą dėl savo teisių kurti geresnę ateitį.

Arnoldas Piročkinas


Būga buvo pasaulinio masto mokslininkas. Jo mokslo darbai turi didžiulę reikšmę ne tik lituanistikai, ne tik baltistikai, bet ir lyginamajai indoeuropiečių kalbotyrai.

Zigmas Zinkevičius, Jonas Kabelka


Puslapis 53 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Norint tobulinti lietuvių kalbą ir gilintis į jos prigimtį, būtinai reikia pamilti lietuvį kaimietį [...], Laikydami juos lietuvių lingvistikos vadovais, išmoksime iš jų tyriausios Europos kalbos. Mūsų kaimo žmonės laisvą valandą taip šauniai ir laisvai ją valdo, kad gal nė viena tauta taip negeba. Taigi drąsiai tą kalbą galima vartoti visokiems dalykams aprašyti, kad ir pakiliausiems, poetiškiausiems.

Ambraziejus Pranciškus Kašarauskas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai