„Ash rytoj nevarysiu i shule“, „nieko apie tai negirdejau ir nzn“, „matei vakaryksti kasi?“, „vienzo, ash pasirashau ant shito reikalo“. Panašius trumpinius ir darinius, nelietuviškus rašmenis elektroninėje erdvėje vis dažniau vartoja ne tik jaunimas, bet ir suaugusieji. Daugelis tokių „rašytojų“ įsitikinę, jog lietuvių kalba nepatogi darbui informacinėmis technologijomis.

Read more ...

Pasaulį apraizgius tarpusavyje sujungtoms greitaeigėms interneto linijoms, kurioms jau seniai nebegalioja valstybių sienos, o informacinėms technologijoms vis labiau skverbiantis į kasdienį mūsų gyvenimą, moksleiviai ketvirtą kartą kviečiami prakalbinti kompiuterį lietuviškai - dalyvauti nacionaliniame konkurse „Švari kalba – švari galva“. Jo pagrindinis tikslas – skatinti moksleivius elektroninėje terpėje vartoti lietuviškus rašmenis ir taisyklingą lietuvių kalbą.
Konkursą organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, kalbinių technologijų plėtojimu užsiimanti bendrovė „Tilde IT“ ir ryšių su visuomene agentūra Strateginių komunikacijų centras.

Read more ...

Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose apdovanoti trečią kartą vykusio nacionalinio lietuvių kalbos konkurso „Švari kalba – švari galva“ nugalėtojai ir jų mokytojai. Atminimo dovanas ir diplomus jiems įteikė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės pavaduotoja Virginija Baltraitienė ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis.

Read more ...

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Kalba, žmonių šneka, yra įvairiopų lobių neišsemiama versmė. Kalba neatskiriama nuo žmogaus, ši lydi jį visur — nors ir ką jisai veiktų. Kalba yra instrumentas, kurio padedamas žmogus formuoja mintis ir jausmus, nuotaiką, valią, veiklą, instrumentas, kuriuo žmogus veikia kitus, o kiti jį; kalba — tai pirmut pirmučiausias ir būtiniausias žmonių visuomenės būties pamatas. Tačiau ji ir žmogaus asmenybės svarbiausioji bei būtinoji prielaida; jo prieglobstis vienatvės valandomis, protui ištikus į grumtį su gyvenimu ir konfliktui įgavus poeto ar mąstytojo monologo pavidalą. [...] kalba nėra laukujis žmogų lydintis reiškinys — ji kuo glaudžiausiai susijusi su žmogaus protu. Tai yra išminties iždas, paveldimas asmenybės ir genties, tai yra budinti sąmonė, primenanti ir įspėjanti. Ir kalbėjimas yra būdingas asmenybės bruožas, kuris gali būti girtinas ir peiktinas, kuris yra šeimos skiriamasis požymis, žmogaus taurumo testas.

Luji Jelmslevas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai